Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, lansează dialogul strategic privind viitorul agriculturii UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat astăzi, 25 ianuarie, dialogul strategic privind viitorul agriculturii, un nou forum mandatat să modeleze o viziune comună asupra viitorului sistemului agricol și alimentar al UE.

Dialogul strategic, anunțat de președintă în discursul său din 2023 privind starea Uniunii, va aborda provocările și oportunitățile ridicate de participanții la dialog, cum ar fi un nivel de trai echitabil pentru fermieri și comunitățile rurale, sprijinirea agriculturii în limitele planetei noastre și ale ecosistemelor sale, exploatarea oportunităților uriașe oferite de cunoaștere și de inovarea tehnologică și promovarea unui viitor prosper pentru sistemul alimentar al UE într-o lume competitivă.

Profesorul Peter Strohschneider a fost numit președinte, pe baza experienței sale îndelungate, în special în calitate de președinte al „Comisiei pentru viitorul agriculturii” a guvernului federal german.

Dialogul strategic reunește principalele părți interesate din întregul lanț agroalimentar, inclusiv fermieri, cooperative, întreprinderi agroalimentare și comunități rurale; precum și organizații neguvernamentale și reprezentanți ai societății civile, instituții financiare și mediul academic. O serie de întâlniri tematice vor fi organizate după reuniunea de lansare, care va avea loc în prima jumătate a anului 2024.

Consiliul și Parlamentul European vor fi implicate în acest proces, iar președintele, profesorul Strohschneider, va informa periodic și va face schimb de opinii cu ambele instituții cu privire la dialog.

Prin combinarea diferitelor perspective, dialogul urmărește să încurajeze crearea de noi soluții și să creeze o viziune comună pentru viitorul sectorului agricol și alimentar al UE până în vara anului 2024. Președintele dialogului, în colaborare cu participanții la dialog, va defini formatul exact al concluziilor.

Președinta Comisiei Europene, Ursulavon der Leyen, a declarat: „A sosit momentul să ajungem la un nou consens privind alimentația și agricultura în rândul fermierilor, al comunităților rurale și al tuturor celorlalți actori din lanțul agroalimentar al UE. Fermierii și industria alimentară din UE le oferă cetățenilor noștri alimente sănătoase și de înaltă calitate și aduc o contribuție crucială la economia noastră, în special în zonele rurale. De asemenea, ei depun un efort enorm pentru a contribui la tranziția noastră colectivă verde și la cea digitală. Dar, în același timp, se confruntă cu o serie largă de provocări, de la schimbările climatice la inflație, la impactul volatil al pieței. Prin acest dialog strategic, creăm un forum pentru a oferi o viziune clară pentru viitor, în beneficiul tuturor.”