Operațiunea ”Vinerea Neagră” în Justiție

Consilierii de probațiune din cadrul Serviciului de Probațiune Cluj își exprimă revolta față de abuzurile din sistem și solidaritatea cu colegii din Serviciile de Probațiune Arad, Bihor, Botoșani, Hunedoara, Iași (mulți aflați în greva foamei, ca măsură extremă de protest).

Forma de protest, denumită ”Vinerea Neagră”, are o simbolistică morală, reflectând situația sumbră menținută de ani în șir de către angajatorul Direcția Națională de Probațiune (DNP) din cadrul Ministerului Justiției, în raport cu specialiștii unui sistem performant, consilierii de probațiune – ilustrată semnificativ prin ținuta neagră purtată.

Astfel, nu numai că, din anul 2017, acestora nu li s-a operat nicio mărire salarială, așa cum s-a întâmplat cu toate categoriile profesionale din sectorul bugetar, dar multă vreme nu li s-a reparat nici prejudiciul creat – acela de a li se fi diminuat salariile, printr-un calcul eronat. Astfel, consilierii de probațiune, personal cu studii superioare, cu atribuții ce presupun riscuri, importanță și complexitate ridicată în activitatea cu infractorii, au ajuns să aibă salarii mai mici decât personalul auxiliar (șoferi, secretare, agenți de curățenie). Totodată, este de notorietate faptul că personalul de probațiune își desfășoară activitatea într-o schemă de personal subdimensionată, raportată la normele europene (cca 700 de consilieri la peste 100.000 de persoane supravegheate, necalculând restul atribuțiilor multiple pe care le exercită), astfel că se confruntă permanent cu un volum copleșitor de muncă (caseload-ul este între 150-200 dosare/consilier vs caseload european de 40-60 dosare/consilier), ceea ce conduce la surmenaj psihic, cu efecte în planul sănătății generale și al calității vieții personale.

După un șir îndelungat de procese, acestora li s-au recunoscut drepturile în instanță, dar pentru că angajatorul a tergiversat, din nou, acordarea lor, au fost nevoiți să recurgă la alte proteste (unele soldate cu tăieri salariale abuzive, deși angajații au fost prezenți la serviciu și au lucrat în zilele de protest). Acest fapt a declanșat o nouă serie de procese în instanță – singura formă la care consilierii de probațiune sunt nevoiți să apeleze în apărarea drepturilor legitime, din cauza angajatorului ostil.

Astfel, cu toate că, în cele din urmă, în luna decembrie 2023, consilierii de probațiune și-au primit salariile corect calculate, s-au aflat în situația în care, în ianuarie 2024, salariile le-au fost din nou plătite la nivelul greșit – anterior lunii decembrie 2023, din motivul lipsei fondurilor bugetare – aceasta în condițiile în care alte categorii de personal din Justiție au primit salariile așa cum au fost ele puse în plată în luna decembrie 2023.

Din aceste considerente, consilierii de probațiune își exprimă indignarea extremă față de un angajator care a demonstrat, în decursul timpului, o ineficiență evidentă a managementului central și a acționat constant deliberat împotriva drepturilor propriilor angajați (nu doar cele de natură salarială).

Astfel, consilierii de probațiune revin la solicitarea demisiei Directorului General al Direcției Naționale de Probațiune, solicitare pe care o vor reitera zilnic, până la îndeplinire, precum și ocuparea acestei funcții pe viitor prin concurs, iar nu prin numire a Ministrului Justiției (un motiv invocat de conducere fiind acela că nu s-a adoptat noul statut al consilierilor de probațiune). Neadoptarea noului statut reflectă tot incompetența managementului central, incapabil, din anul 2014 (de când a intrat în vigoare noua legislație penală) să ducă la finalitate un astfel de demers (consilierii de probațiune având un statut vechi, din anul 2006, care nu mai corespunde noilor atribuții introduse prin Codul Penal și de Procedură Penală).

Totodată, se constată că toate procesele inițiate de consilierii de probațiune în apărarea drepturilor au fost pierdute de către DNP în instanță, în temeiul întâmpinărilor redactate de același actual Director General (în perioada cand ocupa funcția de consilier juridic in cadrul DNP), aspect ce denotă reaua credință în interpretarea legilor. În plus, pierderea proceselor de către DNP a împovărat statul cu cheltuieli judiciare suplimentare.

Prin urmare, revolta este justificată din cauza abuzurilor prelungite, a lipsei de implicare, preocupare și comunicare a DNP (un exemplu elocvent de comunicare defectuoasă fiind acela că nu se emite număr de înregistrare și răspuns, în termen legal și în niciun termen, solicitărilor consilierilor de probațiune sau măcar instituției Avocatului Poporului).

Solcităm, astfel, plata imediată a salariilor corect calculate, așa cum deja au fost puse în plată în luna decembrie 2023 – plata salariului pentru munca prestată reprezentând un drept garantat de Codul Muncii, iar neplata – un abuz, urmare a căruia consilierii de probațiune intenționează să acționeze penal persoanele responsabile și să anunțe forurile naționale și internaționale privind situația discriminatorie a consilierilor de probațiune, în raport cu celelalte categorii de personal din justiție.

Începând cu data de 02.02.2024, modalitatea de protest ”Vinerea Neagră” va continua până la soluționarea cerinței prioritare a consilierilor de probațiune – plata salariului pentru munca prestată!

Echipa de consilieri de probațiune Serviciul de Probațiune Cluj