Universități verzi, competitive și incluzive – întâlnirea ANOSR cu reprezentanții Ministerului Educației

În continuarea demersurilor realizate în cadrul campaniei „Universități verzi, competitive și incluzive”, ANOSR a participat vineri, 19.01.2024, la o întâlnire cu reprezentanții Ministerului Educației, pentru a prezenta o serie de propuneri menite să contribuie la dezvoltarea unui mediu educațional echitabil, incluziv și sustenabil. La discuție au participat  doamna  lect. univ. dr. Ligia Deca, ministru al educației, și domnul prof. univ. dr. Gigel Paraschiv, secretar de stat.

Pentru a-și fundamenta propunerile, ANOSR a prezentat o parte dintre observațiile preliminare formulate în baza celor trei analize elaborate cu privire la infrastructura și facilitățile oferite de căminele studențești, accesibilitatea mobilităților internaționale și sustenabilitatea și dezvoltarea durabilă a universităților. ANOSR și-a exprimat dezideratele cu privire la:

  • Includerea unor noi indicatori de calitate în metodologia privind finanțarea suplimentară, care să stimuleze universitățile să inițieze demersuri cu privire la crearea unui mediu universitar mai sustenabil, respectiv la creșterea ponderii de studenți care participă la programe de mobilitate internațională;
  • Includerea unui nou domeniu în metodologia de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, destinat inițiativelor pentru crearea unui mediu universitar sustenabil;
  • Elaborarea unui act normativ care să reglementeze standarde minime de confort pentru spațiile de cazare din căminele studențești;
  • Reglementarea necesității instituțiilor de învățământ superior de a asigura spații de cazare adaptate la nevoile specifice ale studenților cu dizabilități locomotorii, în cadrul căminelor;
  • Reglementarea, în cadrul metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor, unui sistem obligatoriu de colectare a feedbackului oferit din partea beneficiarilor programelor de mobilitate temporară internațională și a unor măsuri de sprijin financiar suplimentare pentru studenții proveniți din medii socioeconomice dezavantajate.

Salutăm deschiderea reprezentanților Ministerului Educației față de propunerile formulate de federație și discuțiile constructive avute cu privire la posibilitatea implementării acestora. Au fost discutate și alte idei, pornind de la datele prezentate de federație, printre care:

  • Necesitatea valorificării fondurilor de investiții alocate prin PNRR, pe care instituțiile de învățământ superior le pot utiliza pentru a-și construi sau moderniza infrastructura universitară existentă;
  • Nevoia de a intensifica eforturile privind promovarea mobilităților internaționale în rândul beneficiarilor direcți ai actului educațional.

Inițiativa face parte din proiectul „Creșterea capacității organizațiilor studențești de a fi stakeholderi activi ai societății civile”, proiect derulat de ANOSR, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund – Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

*Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este federația națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 24 de ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, apărarea și promovarea drepturilor și obligațiilor acestora, cât și stimularea participării lor la actul educațional și la viața socială, economică și culturală.

ANOSR reunește studenți din 19 centre universitare din întreaga țară, din 31 de universități, atingând un număr de 123 organizații membre, care luptă împreună pentru menținerea în funcțiune a mecanismului mișcării studențești.

La nivel național, ANOSR este parte a Alianței pentru o Românie Curată și membră în Consiliul Tineretului din România. De asemenea, federația este reprezentantul legitim al studenților din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al Organizației Europene a Studenților (ESU – European Students’ Union), singura structură europeană care reprezintă studenții.

Sursa: Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România